http://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal01gk-is-1.jpglink
http://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal02gk-is-1.jpglink
http://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal03gk-is-1.jpglink
http://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal04gk-is-1.jpglink
1

COLÉXIATE

Date de alta e nun intre formarás parte do Colexio Oficial de Médicos da Coruña.

2

CONSULTA

Accede ós nosos servizos e atopa anuncios, ofertas de emprego e modifica os teus datos.

3

PARTICIPA

Fai a tua aportación e relaciónate con outros profesionais coma ti nas redes sociais.

Novas

 • DECLARACIÓN: A OMC considera que non é aceptable a contratación de médicos con titulacións non homologadas ou sen recoñecemento a efectos profesionais

  Para a Organización Médica Colexial (OMC) non é aceptable, de ningún xeito, a contratación de médicos, por parte de xerencias sanitarias/ direccións de RRHH en diferentes CCAA, con titulacións non homologadas ou sen recoñecemento a efectos profesionais. Así o manifesta nunha Declaración sobre HOMOLOGACIÓNS DE TÍTULOS MÉDICOS E CONTRATACIÓNS, referendada polo Pleno do Consello Xeral de Colexios de Médicos (CGCOM) na reunión celebrada hoxe venres na sede da corporación médica.

  As profesións tituladas, reguladas, colexiadas e con reserva de actividade, como a profesión médica, teñen o seu réxime de garantías e a súa propia xustificación nun exercicio competente, de calidade e con plena seguridade en atención ao interese público e a seguridade dos pacientes.

  O médico é un profesional altamente cualificado, cuxas competencias requiren dun adestramento e formación regulada adecuada e suxeita a programas legais.

  Como condición para acceder ao exercicio profesional faise necesaria a protección do título, para os efectos de impedir o acceso ao exercicio a persoas non cualificadas.

  É o primeiro fundamento da responsabilidade individual do profesional e da súa independencia e, así mesmo, da corporación profesional colexiada na que ha de estar integrado para os efectos de garantir os intereses e a seguridade dos cidadáns.

  É tamén condición indispensable para que non haxa dúbidas sobre que os servizos prestados polo devandito profesional cumpren todos os requisitos cualitativos e cuantitativos esixibles de coñecemento, formación e competencia.

  Garantir a práctica profesional segura, de calidade e competente é o fin último, e unha garantía para os usuarios do sistema sanitario.

  As Administracións sanitarias e os Colexios de Médicos han de velar por este cumprimento.

  O rexistro no Colexio profesional médico garante:

  - A comprobación segura ao rexistro de Titulación do Mº de Educación ? Mº de Sanidade, mediante consulta automatizada electrónica.
  - A consulta pública de médicos colexiados, especialidade e estado de habilitación profesional.

  É moi importante que os procedementos para regular as condicións de recoñecemento/homologación de títulos estranxeiros de especialista nas diferentes ramas médicas, obtidos en Estados non membros da Unión Europea, non vaian en detrimento de os altos niveis de calidade conseguidos na maioría dos estados membros da UE no que a formación especializada regulada refírese.

  O noso Código de Deontología Médica, actualizado en 2011, é moi explícito respecto diso:

  Art. 24: Os actos médicos especializados deben quedar reservados aos facultativos que posúan o Título correspondente?
  Art. 26.8: O médico ten o deber de denunciar ao Colexio a quen, non séndoo, exerza actividades médicas e ao médico que non posúa a cualificación adecuada á súa práctica habitual. Nunca deberá colaborar nin contratar a profesionais que non posúan a debida cualificación.

  Os títulos médicos homologados academicamente/ recoñecidos a efectos profesionais pola Autoridade competente MECD ? MSSSI) constitúen o documento formal oficial / credencial, máis fiable para a acreditación da condición profesional.

  O título debe constar rexistrado no Rexistro Nacional de Títulos para proceder á Colexiación Médica esixible no noso País para exercer profesionalmente tanto no sector público como no exercicio privado.

  Para o exercicio profesional é esixible o rexistro no Colexio profesional para comprobación da legalidade do Título e resto de condicións de habilitación segundo modelaxe (licenza para o exercicio). O Colexio Médico regula e garante a habilitación profesional.

  Nunca deben desenvolver funcións como especialista, sen a debida credencial legal de homologación / recoñecemento a efectos profesionais que corresponda, e en todo caso o Colexio Médico debe ser a referencia de que dita titulación comprobouse e é adecuada (habilitación profesional) en base aos rexistros legais que o Ministerio de Educación e de Sanidade dispoñen (Autoridades competentes para ese efecto)

  Para a Organización Médica Colexial (OMC) non é aceptable, de ningún xeito, a contratación de médicos, por parte de xerencias sanitarias/ direccións de RRHH en diferentes CCAA, con titulacións non homologadas ou sen recoñecemento a efectos profesionais (o cal constitúe unha ilegalidade e unha irresponsabilidade), nin tampouco contratacións simuladas para un labor profesional básico e posteriormente adscricións a servizos especializados sen que o profesional posúa a correspondente Titulación debidamente legalizada .

  A colexiación universal e esixible dos médicos, independentemente de onde desenvolvan a súa actividade profesional, resulta xustificada por razón da tutela do interese xeral que concorre no exercicio da profesión médica.

 • CONVOCATORIAS ANO 2018

  Presentámoslles as convocatorias de premios e axudas que se convocan durante o ano 2018.

  AXUDAS A MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES

  Convócanse as axudas a médicos internos residentes (MIR) que leven a cabo comunicacións en eventos científicos (congresos, xornadas, outro tipo de eventos científicos).

  40 axudas económicas de 300? para asistir a congresos nacionais e 10 axudas económicas de 500? para asistir a congresos internacionais. En ambos os casos, a metade destas axudas será para actividades de atención primaria e a outra metade para actividades de atención hospitalaria.

  A solicitude pódese realizar de maneira continuada durante todo o ano. As comunicacións do ano 2017 poderanse presentar ata o 31 de marzo de 2018.

  CONVOCATORIA

  PROXECTOS DE INNOVACIÓN EN FORMACIÓN E DOCENCIA

  Co obxectivo de facilitar o desenvolvemento profesional dos colexiados, abre unha nova convocatoria de apoio aos proxectos formativos co fin de estimular e promover a utilización de novas tecnoloxías para a realización de proxectos relacionados coa formación e a docencia en áreas do medicamento.

  As propostas deberán axustarse a contidos sanitarios e dirixidos a ser usados por parte dos alumnos de medicamento, residentes, médicos ou pacientes.

  CONVOCATORIA

  PREMIOS SOLIDARIOS

  Convoca un premio dirixido a facilitar a colaboración dos seus colexiados en actividades de promoción da saúde de carácter social, de cooperación e de acción humanitaria, no marco de proxectos tanto nacionais como internacionais.

  Poderán concorrer aos premios

  - Médicos colexiados no ICOMC, que estando ao corrente das obrigacións de colexiación colabore en asociacións, organizacións ou institucións, cuxos fins solidarios sexan a cooperación e a axuda humanitaria.

  - ONGs das que algún dos seus membros, socios, voluntarios, ou directivos, sexan colexiados deste ICOMC a data da convocatoria. ONGs legalmente constituídas en España e que dispoñan da organización, estrutura técnica, experiencia e capacidade suficiente e necesaria para garantir o cumprimento do proxecto que se presenta á convocatoria.

  CONVOCATORIA

ama logo
Ama
A mútua dos
profesionais sanitarios.

mutual medica logo
Mutual Médica
Seguros para disfrutar dun complemento idóneo á xubilación.


Oficina de Promoción 
de Empleo Médico
Información y ofertas de 
empleo nacional e internacional

rcoms logo
Fundación Colexios Médicos para a Cooperación Internacional
Organización de cooperación ó desenvolvemento, promoción do voluntariado e acción social nos países en vías de desenrrolo.