Novas

I EDICIÓN CURSO PREPARATORIO del TEMARIO COMÚN O.P.E

"Entendendo o dereito entre compañeiros"

Impartido polo Dr. D. Carlos Neto Mouronte

O Dr. Neto é médico especialista en Anestesiología e Reanimación, con exercicio profesional no Sº de Anestesia do CHUAC. Conta con ampla experiencia na preparación de exames tipo OPE.

Ao longo de tres xornadas consecutivas de 3?5 horas cada unha, os colexiados interesados terán a oportunidade de estudar de forma intensiva o temario correspondente á parte común do exame concurso oposición. Entregarase a cada un dos asistentes un temario amplo e actualizado, priorizando os aspectos máis preguntados. Ademais, afianzaranse coñecementos mediante a realización de test comentados polo profesor, permitindo adestrar técnicas de resposta.

Como compañeiro titular de praza en propiedade, o Dr. Neto comprende as necesidades formativas da OPE, e achegará aos colexiados os coñecementos fundamentais sen abusar de xerga legal ou formalismos xurídicos.

Datas de celebración:

+ Sede de Ferrol: Martes 4, Xoves 6 e Venres 7 de Febreiro 2020
+ Sede de Santiago: Mércores 12, Xoves 13 e Venres 14 de Febreiro 2020
+ Sede da Coruña: Martes 18, Mércores 19 e Xoves 20 de Febreiro 2020

Horario: 16:30 ? 20:00

* Os alumnos teñen opción de inscribirse na sede que máis lles conveña, independentemente de lugar de traballo.

Inscrición
A través da páxina web, pulsar aquí.
Ou nos teléfonos 981 29 58 99 / 981 59 55 62 indicando nome e apelidos, número de colexiado, teléfono, correo electrónico e centro de traballo.

NOVAS ACTIVIDADES CULTURAIS. PRÓXIMO SEMESTRE INVERNO - PRIMAVEIRA

Nova programación de actividades culturais, abertas a toda la colexiación.

15 FEBREIRO. - SANTIAGO BARROCO: PELDAÑOS HACIA A GLORIA.

(Conferencia en Santiago: Grandes escaleiras da Historia do Arte, e visita guiada por Santiago)

21 MARZO. - SECUELAS DA TORRE EIFFEL: A SEGUNDA EDAD DO FERRO EN GALICIA.
Importantes exemplos da arquitectura metálica de Galicia.

18 ABRIL. – Visita a ORTEGALIA: EN EL CONFIN DE IBERIA.
A máis lexana huella do home no paisaxe de Galicia.

15 - 16 – 17 MAIO. – A ESPAÑA DO CID: A RUTA DO DESTERRO.
Viaxe de fin de semana aos pobos medievais mellor conservados de Castilla.

XUNTA ELECTORAL

COMUNICADO da Xunta Electoral das eleccións ao ILTE. COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DA CORUÑA (COMC), expondo o CRONOGRAMA das reclamacións formuladas pola candidatura encabezada por D. Abel Vázquez González e as resolucións da Xunta Electoral.

  • Reclamación inicial de D. Abel Vázquez González (dirixida vía mail aos membros da Xunta Electoral), de data 9 de outubro de 2019.
  • Resolución da Xunta Electoral de data 10 de outubro de 2019, desestimando dita reclamación (notificada por burofax o 14 de outubro de 2019).
  • Reclamación de D. Abel Vázquez González, de data 11 de outubro de 2019 (presentada ante a Xunta Electoral, por rexistro de entrada). Esta reclamación é reprodución literal da formulada o 9 de outubro de 2019.
  • Escrito de D. Abel Vázquez González de data 28 de outubro de 2019, formulando reclamación contra o proceso electoral.
  • Escrito de D. Abel Vázquez González de data 28 de outubro de 2019 renunciando como candidato ás eleccións do COMC.
  • Acordo da Xunta Electoral de data 28 de outubro de 2019 proclamando electa a candidatura de D. Luciano Vidán Martínez.
  • Comunicado da Xunta Electoral de data 28 de outubro de 2019 destacando a legalidade do proceso electoral.
  • Resolución da Xunta Electoral de 29 de outubro de 2019 desestimando a reclamación formulada por D. Abel Vázquez González o día anterior (recibida por burofax o 2 de novembro de 2019).

Na Coruña, a 4 de novembro de 2019