INFORME RESIDENTES EN ESPAÑA - ABRIL 2018

Presentámoslles o informe realizado polo Centro de Estudos CESM-Granada sobre os residentes que están a realizar en España os seus estudos de especialización.

INFORME RESIDENTES ESPAÑA - ABRIL 2018