Activación dos Usuarios
 
Introduza as 7 Últimas cifras do código de colexiado.
Debe indicar o seu NIF, sen espacios nen guións, ex: 43855941K.
Introduza a sua dirección de correo electrónico.
Introduza de novo a sua dirección de correo electrónico.
Para activar a sua conta debe estar dado de alta no Colexio Oficial de Médicos da Coruña, só os usuarios colexiados poden activar a sua conta para os servicios oferidos neste portal.