https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal01gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal02gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal03gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal04gk-is-1.jpglink
1

COLÉXIATE

Date de alta e nun intre formarás parte do Colexio Oficial de Médicos da Coruña.

2

CONSULTA

Accede ós nosos servizos e atopa anuncios, ofertas de emprego e modifica os teus datos.

3

PARTICIPA

Fai a tua aportación e relaciónate con outros profesionais coma ti nas redes sociais.

Novas

 • COIDANDO AO COIDADOR - VÍDEOS

  Os psiquiatras do programa PAIME da Coruña en colaboración co Colexio de Médicos desenvolveron uns vídeos que poden ser útiles para esta situación de pandemia que estamos a padecer.
   
  VÍDEO 6, EL CONTROL VA POR DENTRO, pulsar aquí.

  VÍDEO 5, NO ES UNA GUERRA ES UNA ENFERMEDAD, pulsar aquí.

  VÍDEO 4, EL SISTEMA INMUNE NO ES EL ÚNICO SISTEMA DE DEFENSA, pulsar aquí.

  VÍDEO 3, ES TAN IMPORTANTE SENTIRSE FUERTE COMO SENTIRSE VULNERABLE, pulsar aquí.

  VÍDEO 2, MALDITA CULPTA, pulsar aquí.

  VÍDEO 1, NO ERES UN BICHO RARO, pulsar aquí.
   
 • RECOMENDACIÓNS DO COLEXIO DE MÉDICOS DA CORUÑA PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE PRIVADA DA MEDICINA

  Os médicos solicitamos o máximo esforzo , rigor e disciplina co seguimento destas normas para o ben do medicamento, da sociedade e dos pacientes.

  1. Colaborar e seguir as recomendacións das autoridades sanitarias. Todos os médicos debemos estar a disposición das necesidades da emerxencia sanitaria.
  2. Programar as sesións e reunións médicas mediante videoconferencia (o colexio ofrece este servizo).
  3. Utilizar de forma adecuada as medidas de protección persoal (lavado de mans, distancia de seguridade sempre que sexa posible, máscaras se fose o caso, limpeza de instrumental médico como fonendoscopio entre outros).
  4. Manter o despacho ben ventilado e limpar frecuentemente a mesa, cadeira, padiola ou cadeira de brazos con desinfectante.
  5. Xestionar as citas de forma óptima para evitar pacientes na sala de espera. Evitar revistas e reforzar a limpeza de elementos comúns (cadeiras, chans, ?) e ventilar a sala.
  6. Potenciar a consulta telemática e telefónica. Reducir ao máximo as consultas dos pacientes non urxentes.
  7. Valorar a realización de consultas presenciais para aquelas urxencias médicas ou consultas altamente necesarias.

  Preguntar aos pacientes antes de entrar:

  Ten febre ou a tivo nos últimos 14 días?
  Tivo tose ou outros problemas respiratorios nos últimos 14 días?
  Viaxou a países de risco nos últimos 14 días?
  Estivo en contacto con algunha persoa con confirmación de coronavirus?
  Estivo en contacto estreito con persoas que presentaban cadro respiratorio agudo nos últimos 14 días?

  Plan de decisións:

  contesta SI, a calquera das preguntas e a súa temperatura está por baixo de 37.5º C, atrasar a consulta 14 días (salvo urxencia).
  contesta SI, a calquera das preguntas e temperatura por encima de 37.5 º C, avisar de posible contaxio ao 900 400 116
 • CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

  Benquerido médico/a colexiado/a: 

  Seguindo acordo de Pleno da Xunta Directiva deste Ilustre Colexio, conforme ao Artigo 16º dos Estatutos Particulares colexiais, convocámoslle á Asamblea Xeral Ordinaria, que terá lugar o vindeiro martes día 24 de marzo de 2020 ás 19:00 horas en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda, na sede do Colexio Oficial de Médicos da provincia de A Coruña, (Av. Salvador de Madariaga, 66-entrechán. 15008-A CORUÑA) có seguinte Orde do Día:

   

  ORDE DO DÍA

   

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asamblea ordinaria do 26 de marzo do 2019.
  1. Informe do Presidente.
  1. Liquidación de ingresos e gastos do exercicio 2019, informe de auditoria. Aprobación, se procede.
  1. Presupostos do ano 2020. Aprobación, se procede.
  1. Pregos e preguntas.

   

  A Coruña, 4 de Marzo de 2020

  A SECRETARIA XERAL

ama logo
Ama
A mútua dos
profesionais sanitarios.

mutual medica logo
Mutual Médica
Seguros para disfrutar dun complemento idóneo á xubilación.


Oficina de Promoción 
de Empleo Médico
Información y ofertas de 
empleo nacional e internacional

rcoms logo
Fundación Colexios Médicos para a Cooperación Internacional
Organización de cooperación ó desenvolvemento, promoción do voluntariado e acción social nos países en vías de desenrrolo.