https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal01gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal02gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal03gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal04gk-is-1.jpglink
1

COLÉXIATE

Date de alta e nun intre formarás parte do Colexio Oficial de Médicos da Coruña.

2

CONSULTA

Accede ós nosos servizos e atopa anuncios, ofertas de emprego e modifica os teus datos.

3

PARTICIPA

Fai a tua aportación e relaciónate con outros profesionais coma ti nas redes sociais.

Novas

 • Luciano Vidán seguirá á fronte do Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña

  Luciano Vidán continuará sendo presidente do Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña o próximos catro anos. Reunida esta tarde, a Xunta Electoral ha proclamado electa a candidatura encabezada por el, que foi a única que se presentou. Por tanto, tal e como estipula o regulamento electoral do Colexio, os integrantes da lista quedaron proclamados electos sen que proceda votación algunha. Tomarán posesión do seu cargo no próximos quince días.

  A Xunta Directiva colexial queda conformada por:
  • Presidente: Luciano Vidán Martínez.
  • Vicepresidente primeiro: Francisco Javier de Toro Santos.
  • Vicepresidenta segunda: Azucena Prieto Zapico.
  • Vicepresidente terceiro: Enrique Castelló Leal.
  • Secretario xeral: Vicente Javier Prieto Cebreiro.
  • Vicesecretaria: Ana María Álvarez Castro.
  • Tesoureiro-Contador: Ramón Antonio Calviño Santos.
  • Vogais:
  · Marta Vidal Seoane.
  · Raquel Marzoa Rivas.
  · Mercedes Ferreira Bouza.
  · María Enriqueta Rivas Lombardero.
  · María Rosaura Leis Trabazo.
  · Manuel Pedro Bustamante Montalvo.
  · Elena Fernández Fernández.
  · Guillermo Virgilio Debén Ariznavarreta.
  · Laura Bermejo Abascal.
  · Bernardo Seoane Díaz.

 • CONVOCATORIA ELECCIÓNS

  CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS

  O Pleno da Xunta Directiva deste Ilustre Colexio, reunido o día 6 de setembro de 2022, de conformidade cos estatutos particulares do Colexio,  acordou delegar no Presidente Dr. Luciano Vidán Martínez a convocatoria de eleccións para cubrir todos os cargos da mesma que se especifican a continuación:         

   

  Presidente
  Vicepresidente 1º
  Vicepresidente 2º
  Vicepresidente 3º
  Secretario Xeral
  Vicesecretario
  Tesoureiro - Contador
  10 Vogais

  A xornada electoral terá lugar o día 25 de outubro de 2022, nas sedes colexiais da Coruña, Santiago de Compostela e Ferrol, en horario de 9 a 20 horas.

  O procedemento electoral rexerase polo “Regulamento Electoral” aprobado  polo Pleno de Xunta Directiva o 4 de marzo de 2010 e pola Asemblea Xeral de Colexiados celebrada o 24 de marzo de 2010, actualizado polo Pleno da Xunta Directiva celebrada o 29 de marzo de 2022 e pola Asamblea Xeral de Colexidos celebrada o mesmo día 29 de marzo de 2022 que se pode consultar na páxina web colexial (www.comc.es)

  Os colexiados que fagan uso do seu dereito de voto por correo ou do voto presencial anticipado, axustaranse á regulación contida no regulamento electoral e ás instrucións que se acompañan neste escrito.

  Por sorteo notarial resultaron nomeados para constituír a Xunta Electoral, os seguintes colexiados:

  Titulares:  D. Benito José Regueiro García, pola demarcación da Coruña
                 D. Carlos David Mirás Belo, pola demarcación de Santiago
                 D. Ángel Liñares Stolle, pola demarcación de Ferrol

  Suplentes:   Dª. Beatriz Muñoz Ferrol, pola demarcación da Coruña
                    Dª. Irene Fajardo Paneque, pola demarcación de Santiago
                    D. José Ramón Pérez Iglesias, pola demarcación de Ferrol

   

  O prazo de presentación de candidaturas iníciase o día 08/09/2022 e finaliza o 27 de setembro de 2022, en horario de oficina (de 9 a 15 horas no mes de setembro).

  As candidaturas deberán presentarse por escrito, en calquera das sedes colexiais e dentro do prazo fixado.

  As candidaturas estarán constituídas por listas pechadas e completas a todos os cargos convocados.  

  No escrito de presentación da candidatura constará a relación nominal dos candidatos, o seu número de colexiado, o cargo ao que se presentan e a firma de cada un deles.

  A Xunta Directiva será elixida en votación directa e secreta na que poderán participar como electores todos os colexiados con dereito a voto, incorporados a este Colexio antes do 1 de setembro de 2022.

  Para ser elegible como vocal será necesario estar colexiado, acharse ao corrente de todas as obrigacións corporativas, non atoparse afectado por prohibición ou incapacidade legal ou estatutaria, nin estar sometido a expediente. Para os demais cargos (presidente, vicepresidentes, secretario xeral, vicesecretario e tesoureiro-contador) será necesario, ademais, acharse no exercicio da profesión.

  O Colexio ponse a disposición das candidaturas para a difusión do seu programa á colexiación.

  A Xunta Directiva roga a súa participación nas eleccións, que terán lugar o día 25 de outubro de 2022.

  A Coruña, 7 de setembro de 2022

  CONVOCATORIA ELECCIÓNS
  INSTRUCCIÓNS ELECTORAIS - DEMARCACIÓN CORUÑA - MESA 1
  INSTRUCCIÓNS ELECTORIAS - DEMARCACIÓN SANTIAGO - MESA 2
  INSTRUCCIÓNS ELECTORAIS - DEMARCACIÓN FERROL - MESA 3
Ama
A mútua dos
profesionais sanitarios.

mutual medica logo
Mutual Médica
Seguros para disfrutar dun complemento idóneo á xubilación.


Oficina de Promoción 
de Empleo Médico
Información y ofertas de 
empleo nacional e internacional

rcoms logo
Fundación Colexios Médicos para a Cooperación Internacional
Organización de cooperación ó desenvolvemento, promoción do voluntariado e acción social nos países en vías de desenrrolo.