https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal01gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal02gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal03gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal04gk-is-1.jpglink
1

COLÉXIATE

Date de alta e nun intre formarás parte do Colexio Oficial de Médicos da Coruña.

2

CONSULTA

Accede ós nosos servizos e atopa anuncios, ofertas de emprego e modifica os teus datos.

3

PARTICIPA

Fai a tua aportación e relaciónate con outros profesionais coma ti nas redes sociais.

Novas

 • CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

  Benquerido médico/a colexiado/a:

  Seguindo acordo de Pleno de Xunta Directiva deste Ilustre Colexio, conforme ao Artigo 16ª dos Estatutos Particulares colexiais, convocámoslle á Asamblea Xeral Ordinaria, que terá lugar o vindeiro martes día 26 de marzo de 2024 ás 17:00 hora en primeira convocatoria e ás 17:30 horas en segunda, na sede do Colexio Oficial de Médicos da provincia de A Coruña (Av. Salvador de Madariaga, 66 - entrechán. 15008 - A Coruña) có seguinte Orde do Día:

  ORDE DO DÍA

  1º. Informe do Presidente.
  2º. Traslado da sede colexial o edificio da rúa Riego de Agua.
  3º. Liquidación de ingresos e gastos do exercicio 2023, informe de auditoría. Aprobación, se procede.
  4º. Presupostos do ano 2024. Aprobación se procede.
  5º. Pregos e preguntas.
  6º. Lectura e aprobación, se procede, do acta de esta asamblea xeral ordinaria celebrada o día 26 de marzo de 2024.

  A Coruña, 6 de marzo de 2024

  * Os documentos referentes aos puntos 3º e 4º do Orde do Día poden ser consultados na ventanilla única colexial ou nas oficinas colexiais.

  CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA
 • O CONSELLO GALLEGO DE COLEXIOS MÉDICOS REXEITA O PROCEDEMENTO DE VALORACIÓN DAS COMPETENCIAS PERSOAIS IMPLANTADO POLO SERGAS

  O Consello Galego de Colexios Médicos rexeita o procedemento de valoración das competencias persoais implantado polo Sergas

  - A entidade que agrupa aos catro colexios profesionais de Medicina de Galicia considera que esta metodoloxía pode “provocar rumbos e erros nas avaliacións debido ao peso relevante das enquisas anónimas”
  - O colectivo presidido por Eduardo Iglesias reclama que “os profesionais sanitarios teñen que saber que son avaliados, pero teñen que saber tamén que o procedemento é transparente, seguro e realizado por profesionais con experiencia e, por tanto, confiable”.

  Galicia, 5 de novembro de 2023. O Consello Galego de Colexios Médicos rexeita de forma tallante o procedemento que se adoptou na valoración das competencias persoais dos médicos por parte do Servizo Galego de Saúde. A avaliación dista moito de presentar equidade e ausencia de rumbos, sendo do todo inxustificable. No devandito proceso teñen un peso relevante as enquisas anónimas de valoración polos compañeiros e parécenos que, sendo importante a avaliación que dun profesional poidan facer os compañeiros, a forma de realizar esa valoración non pode ser mediante este tipo de enquisas valoradas posteriormente polo Sergas. Pode ser unha ferramenta de traballo e de valoración, a condición de que se realice por persoal especializado que poida garantir que esa avaliación polos pares é obxectiva, que non teña rumbos de ningún tipo e, por suposto, que se garanta a confidencialidade. Os profesionais sanitarios teñen que saber que son avaliados, pero teñen que saber tamén que o procedemento é transparente, seguro e realizado por profesionais con experiencia e, por tanto, confiable.

  Debemos lembrar que as políticas das organizacións sanitarias impactan no benestar do persoal e en consecuencia nos pacientes e cidadáns. Por iso, estas accións deben de ser o máis claras e transparentes para que permitan a confianza dos profesionais nas mesmas. Profesionais que, doutra banda, presentaron un firme compromiso coas institucións e cos cidadáns demostrado con fartura durante a pandemia.

  Por iso, desde este Consello queremos realizar un chamamento ao Servizo Galego de Saúde para que suspenda o procedemento de valoración tal e como se está levando a cabo. O malestar xerado no colectivo por este tipo de actuacións redunda nunha desconfianza cara ao sistema, xerando un clima de traballo tenso e subóptimo. Mellorar o procedemento permitirá conseguir os obxectivos pretendidos, pero sen os riscos e externalidades negativas que, na nosa opinión, produciranse co sistema actualmente vixente.

 • LA PROFESIÓN MÉDICA DEFIENDE LA EQUIDAD Y LA COHESIÓN NACIONAL DEL SISTEMA MIR ACTUAL

  Con relación ás informacións publicadas sobre os acordos entre distintos grupos políticos respecto diso da transferencia da xestión do MIR a distintas Comunidades Autónomas, o Foro da Profesión Médica expresa a súa profunda preocupación e rexeitamento #ante unha medida que xera desigualdades na formación, provoca falta de cohesión nos estándares de calidade a nivel nacional e dificultades na mobilidade e homologación de profesionais.

  Madrid, 13 de novembro de 2023

  Por iso, a profesión médica quere mostrar o seu respaldo a un modelo que, a pesar de poder estar aberto a modificacións e melloras, demostrou ser exitoso no Sistema Nacional de Saúde (SNS)e conta cun gran recoñecemento internacional.

  Desde o Foro da Profesión Médica alértase do risco de ruptura do modelo actual e a perda de homoxeneización que poderían supoñer estes cambios coa consecuente perda de calidade asistencial. Entendemos que o sistema de selección do MIR como a acreditación, avaliación e programas docentes deben manterse a nivel nacional, baixo a responsabilidade do Ministerio de Sanidade.

  No ano 2023 e como país integrado na Unión Europea, a profesión médica española considera que se debería de falar de formación médica harmonizada en Europa e non en rexións.

  O Sistema Nacional de Saúde é un piar fundamental do estado de benestar e da xustiza social no noso país e os seus cambios requiren da participación de todos os actores implicados baixo un gran acordo nacional que permita atopar as solucións que preserven a calidade e equidade na formación de médicos en España.

  Cumprir coas directivas europeas para homologación de títulos

  A competencia para a homologación de títulos de grao médico e de especialista e o recoñecemento a efectos profesionais dos mesmos veñen outorgados por RD ao Estado central e coa participación dos Consellos Xerais das profesións , o contrario vai en contra dos principios de equidade e non discriminación ademais de posible falta de competencia autonómica e incumprimento por parte do Executivo do recoñecemento expreso aos Consellos xerais das profesións tituladas, colexiadas e reguladas da Autoridade competente compartida que lles asiste, tal e como se dita nos RD legais e vixentes para o efecto.

  A expedición, custodia e esixencia do título é fundamental para a profesión máis regulada de Europa (a de médico), e non pode depender de ninguén alleo ás disposicións estatais vixentes. Ante esta situación, o Foro da Profesión Médica reitera a necesidade de que se establezan e cúmpranse os requisitos para exercer de médico en España en cumprimento das normativas europeas.

  O Foro da Profesión Médica está conformado por: Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos – CGCOM, Federación de Asociacións Científico Médicas de España – FACME, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos – CESM, Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina – CNDFM e Consello Estatal de Estudantes de Medicina – CEEM.

 • HORARIO DE VERÁN

  Indicámoslles que o horario do Colexio é de 9:00 a 15:00 horas nas nosas sedes da Coruña e Santiago.
  Ferrol permanecerá pechado os meses de xullo e agosto.
 • 1
 • 2


Ama
A mútua dos
profesionais sanitarios.

mutual medica logo
Mutual Médica
Seguros para disfrutar dun complemento idóneo á xubilación.


Fundación para a Protección Social
Promove a solidariedade entre os colexiados


Fundación para a Formación
Fomento, promoción e desenvolvemento, cultural, educativo - docente e científico dos Médicos de España.

rcoms logo
Fundación Colexios Médicos para a Cooperación Internacional
Organización de cooperación ó desenvolvemento, promoción do voluntariado e acción social nos países en vías de desenrrolo.