https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal01gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal02gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal03gk-is-1.jpglink
https://comc.es/modules/mod_image_show_gk4/cache/plantilla_comc.slider.gal04gk-is-1.jpglink
1

COLÉXIATE

Date de alta e nun intre formarás parte do Colexio Oficial de Médicos da Coruña.

2

CONSULTA

Accede ós nosos servizos e atopa anuncios, ofertas de emprego e modifica os teus datos.

3

PARTICIPA

Fai a tua aportación e relaciónate con outros profesionais coma ti nas redes sociais.

Novas

 • POSICIONAMENTO ANTE A PUBLICACIÓN DO REAL DECRETO 29/2020

  O Colexio Oficial de Médicos da Coruña, na liña do expresado pola Organización Médica Colexial e o Foro da Profesión Médica, considera que a publicación do Real Decreto 29/2020 atenta contra o Código Deontolóxico da profesión, xa que pon en risco o dereito do paciente para ser atendido por un profesional cualificado, e por iso pode comprometer a súa seguridade.

  Non é xustificable que, por causa da emerxencia sanitaria derivada da pandemia COVID19, óbviense todos os mecanismos de control e garantía de calidade; é máis, no contexto actual, deberiamos ser aínda máis esixentes con estes controis de calidade, máis necesarios que nunca, dadas as cifras de morbimortalidad que estamos a sufrir.

  Por iso mesmo, por velar polo mellor coidado posible dos nosos enfermos, cremos que é o momento de ofrecer aos nosos pacientes o mellor da profesión, para tentar limitar o alcance de medidas como a do Real Decreto, pouco meditadas, en absoluto consultadas e carentes do máis mínimo sentido nun sistema sanitario que aspire a rozar sequera a excelencia.

 • CURSO "RASTREO COVID-19, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS Y CONTACTOS"

  Queremos informarlle que desde o próximo día 1 de outubro a Fundación para a Formación do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos ( CGCOM) abre o curso “Rastrexo COVID-19, vixilancia epidemiolóxica de casos e contactos”; a información e o acceso ao mesmo pódense conseguir nesta dirección: https://www.ffomc.org/intro_ Rastreadores

  O CGCOM quere, con esta iniciativa, facer unha contribución ás accións necesarias para a loita contra a pandemia. O control das cadeas de contaxio é esencial, e para iso fan falta persoas adestradas.

  Un dos programas formativos para “ rastreadores”, quizais o de maior nivel mundial, é o que ofrece a Escola de Saúde Pública “ Bloomberg” da Universidade Johns Hopkins; a súa formación é moi práctica, presenta vídeos con casos e situacións habituais e destila o gran coñecemento e experiencia da saúde pública norteamericana na epidemiología de campo. Por iso elixiuse este curso para traducilo e adaptalo ao castelán, e contouse desde o principio coa colaboración activa e entusiasta dos profesores desta Universidade.

  Na devandita adaptación, empregamos epidemiólogos e salubristas, así como actores que representaron, con guións axustado ao noso marco cultural, as gravacións de entrevistas entre rastreadores, enfermos e contactos do curso orixinal.

  Pensamos que o curso debería estar aberto a calquera profesional e traballador sanitario que quixese facelo; e ofrecelo nun formato “a distancia, aberto e auto-administrado” igual que o do curso orixinal ( MOOC = MassiveOnline Open Course). Nesta modalidade calquera persoa interesada entra no Campus Virtual, inscríbese e comeza a estudar as Unidades Didácticas ao seu propio ritmo; tras superar un exame, pode obter inmediatamente o diploma acreditativo.

  E para que fose realmente accesible, o CGCOM promoveu que fose completamente gratuíto, para o que investiu os seus propios recursos, e recibiu o patrocinio de Pfizer.

  Tamén quixemos que as autoridades sanitarias coñecesen e implicásense neste proxecto. A colaboración da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación foi rápida e xenerosa: achegaron unha Unidade Didáctica para explicar o marco regulatorio e organizativo do control de casos e contactos en España, e mostraron oficialmente o apoio e recoñecemento a esta iniciativa.

  A nosa enorme preocupación polo estancamento na loita contra a pandemia de COVID-19, e a sobrecarga que está a supoñer para os centros, servizos e profesionais sanitarios, impúlsanos a desenvolver esta iniciativa, que mostrará todo o seu potencial cando se mobilicen recursos que poidan apoiar a sistemática e calada tarefa de localizar casos e contactos, informar e persuadir ás persoas de que cumpran os illamentos e corentenas, apoiar aos pacientes en momentos difíciles, e axudar a mobilizar recursos que fagan soportables as situacións máis precarias.

RECOMENDACIÓNS DO COLEXIO DE MÉDICOS DA CORUÑA PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE PRIVADA DA MEDICINA

Os médicos solicitamos o máximo esforzo , rigor e disciplina co seguimento destas normas para o ben do medicamento, da sociedade e dos pacientes.

 1. Colaborar e seguir as recomendacións das autoridades sanitarias. Todos os médicos debemos estar a disposición das necesidades da emerxencia sanitaria.
 2. Programar as sesións e reunións médicas mediante videoconferencia (o colexio ofrece este servizo).
 3. Utilizar de forma adecuada as medidas de protección persoal (lavado de mans, distancia de seguridade sempre que sexa posible, máscaras se fose o caso, limpeza de instrumental médico como fonendoscopio entre outros).
 4. Manter o despacho ben ventilado e limpar frecuentemente a mesa, cadeira, padiola ou cadeira de brazos con desinfectante.
 5. Xestionar as citas de forma óptima para evitar pacientes na sala de espera. Evitar revistas e reforzar a limpeza de elementos comúns (cadeiras, chans, ?) e ventilar a sala.
 6. Potenciar a consulta telemática e telefónica. Reducir ao máximo as consultas dos pacientes non urxentes.
 7. Valorar a realización de consultas presenciais para aquelas urxencias médicas ou consultas altamente necesarias.

Preguntar aos pacientes antes de entrar:

Ten febre ou a tivo nos últimos 14 días?
Tivo tose ou outros problemas respiratorios nos últimos 14 días?
Viaxou a países de risco nos últimos 14 días?
Estivo en contacto con algunha persoa con confirmación de coronavirus?
Estivo en contacto estreito con persoas que presentaban cadro respiratorio agudo nos últimos 14 días?

Plan de decisións:

contesta SI, a calquera das preguntas e a súa temperatura está por baixo de 37.5º C, atrasar a consulta 14 días (salvo urxencia).
contesta SI, a calquera das preguntas e temperatura por encima de 37.5 º C, avisar de posible contaxio ao 900 400 116

ama logo
Ama
A mútua dos
profesionais sanitarios.

mutual medica logo
Mutual Médica
Seguros para disfrutar dun complemento idóneo á xubilación.


Oficina de Promoción 
de Empleo Médico
Información y ofertas de 
empleo nacional e internacional

rcoms logo
Fundación Colexios Médicos para a Cooperación Internacional
Organización de cooperación ó desenvolvemento, promoción do voluntariado e acción social nos países en vías de desenrrolo.