COMISIÓN CENTRAL DEONTOLOXÍA - NOTA SOBRE DECLARACIÓNS E DOCUMENTOS PÚBLICOS RELATIVOS AO USO E CONSUMO DE DROGAS

Presentámoslles a declaración da Comisión Central de Deontología sobre as declaracións e documentos públicos relativos ao uso e consumo de drogas difundíronse en distinto medios de comunicación.

NOTA COMISION CENTRAL DEONTOLOXIA - DECLARACIONS RELATIVOS AO USO E CONSUMO DE DROGAS