O Colexio firma un convenio con HUB Escola de Negocios Dixitais

Hoxe,  na sede do Colexio na Coruña (Avda. Salvador de Madariaga, 66) tivo lugar a firma do convenio entre o colexio e HUB Escola de Negocios Dixitais.

CONVENIO COLEXIO CON HUB ESCOLA DE NEGOCIOS DIXITAIS