DECLARACIÓN DA ASAMBLEA DO CONSELLO XERAL DE COLEXIOS DE MÉDICOS SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL DA ATENCIÓN PRIMARIA

Categoría: Novas
Publicado o Sábado, 15 Decembro 2018
Escrito por Administrador

Desde hai anos a Asemblea Xeral do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos vén denunciando e pondo de manifesto en moitas ocasións, mediante comunicados e estudos, a deterioración progresiva e continuada da Atención Primaria e a ausencia de solucións por parte dos diferentes poderes políticos a nivel autonómico e nacional, que ocasionou graves prexuízos aos pacientes e profesionais (especialmente os médicos).

Esta situación, recentemente desembocou, na convocatoria de mobilizacións e folgas por parte de sindicatos e plataformas de médicos en varias Comunidades Autónomas, polo que esta Asemblea pon de manifesto:

1. Denunciamos o abandono da Atención Primaria, a actual política de recursos humanos, sen previsión, que conduciu á carencia de médicos, precariedade, temporalidade e sobrecarga asistencial. Cremos que é indispensable dispor de persoais ben dimensionadas, estables, con cobertura das ausencias e estratexias de fidelización para os novos especialistas.

2. Os médicos, como principal activo do SNS, deben exercer o seu traballo e funcións nun clima de estabilidade, seguridade, recoñecemento e condicións laborais adecuadas para unha asistencia de calidade aos cidadáns.

3. É imprescindible dispor de tempo adecuado e de recursos suficientes para unha atención apropiada aos pacientes.

4. Unha Atención Primaria debilitada e sen alta capacidade de resolución lastrará, sen dúbida, todo o noso Sistema Sanitario Público. Por iso, se non se toman medidas importantes de carácter organizativo e financeiro a curto prazo que aposten pola Atención Primaria, a vontade e o compromiso dos médicos non serán suficientes para manter os estándares de calidade que merecen os cidadáns.

5. É necesaria a recuperación do orzamento sanitario público até alcanzar o 7% do PIB, cun avance anual do apartado dedicado á Atención Primaria, até superar o 20% do devandito orzamento no ano 2025. Este orzamento debe garantir a equidade entre todos os españois á hora do acceso á protección da saúde.

6. Esiximos un incremento de prazas MIR dalgunhas especialidades nos próximos anos, entre elas, Medicamento de Familia e Pediatría, para garantir, entre outras cousas, a reposición da importante porcentaxe de médicos que se xubilarán proximamente.

7. Débese garantir unha formación especializada de todos os médicos egresados das facultades de medicamento, potenciando a figura do titor e as unidades docentes. Esta necesidade urxente quedou de manifesto no informe sobre demografía médica recentemente publicado polo CGCOM.

8. Apoiamos e solidarizámonos coas reivindicacións dos médicos de Atención Primaria que coinciden coas que defende esta organización.

9. Cremos que é imprescindible e esiximos, por tanto, a convocatoria urxente e monográfica dun Consello Interterritorial onde se aborden, sen máis demora, todos e cada un dos problemas que afectan á Atención Primaria e onde se escoite e téñase en conta a opinión dos médicos.

10. Facemos un chamamento ao Goberno de España e ás Comunidades Autónomas para que aborden unha planificación seria a curto, medio e longo prazo coa implementación de medidas claras e contundentes, tendo en conta as propostas dos médicos. Esta planificación beneficiará ao SNS no seu conxunto.