PROCLAMACIÓN CANDIDATURAS ELECCIÓNS COLEXIO MÉDICO A CORUÑA

A xunta electoral desde colexio, en reunión celebrada o día 30 de setembro de 2019, tomou o acordo de proclamar candidatos a cada uno dos cargos directivos detallados, nas actuais eleccións, aos señores colexiados que presentaron a súa candidatura dentro do prazo establecido, en candidaturas pechadas, e que reunindo as condicións de elegibilidad relaciónanse a continuación:

Cargo Candidatura Candidatura
Presidente Luciano Vidán Martínez Abel Vázquez González
Vicepresidente 1º Francisco Javier De Toro Santos Juan Evaristo Rodríguez Vázquez
Vicepresidente 2º María Enriqueta Rivas Lombardero Ignacio Núñez Jiménez
Vicepresidente 3º Enrique Castellón Leal Pablo Sarasquete Fariña
Secretario General Ana María Álvarez Castro Alberto Luna Pardal
Vicesecretario Marta Vidal Seoane Rocío Liste Muiño
Tesorero-Contador Ramón Antonio Calviño Santos Fernando Souto Mata
Vocal 1 Cristina Tejera Pérez Miguel Ángel Llaneza González
Vocal 2 Azucena Prieto Zapico Raquel Pérez Espasandín
Vocal 3 Manuel Pedro Bustamante Montalvo Alejandro Mejuto García
Vocal 4 Guillermo Virgilio Debén Ariznavarreta Concepción Barreto Calvo
Vocal 5 José Carlos Díaz Santiago Ángel López González
Vocal 6 María Luisa Marín Sánchez Alejandra Ceniceros Barros
Vocal 7 José Félix Paredes Monelos David Lamas García
Vocal 8 Bernardo Seoane Díaz Mariña Sánchez Zapata
Vocal 9 María Rosaura Leis Trabazo Jorge Novoa Amarelle
Vocal 10 Patricia Conde Sabarís Carlota Durán Álvarez

INSTRUCCIÓNS ELECTORAIS MESA 1
INSTRUCCIÓNS ELECTORAIS MESA 2
INSTRUCCIÓNS ELECTORAIS MESA 3