CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

Benquerido médico/a colexiado/a: 

Seguindo acordo de Pleno da Xunta Directiva deste Ilustre Colexio, conforme ao Artigo 16º dos Estatutos Particulares colexiais, convocámoslle á Asamblea Xeral Ordinaria, que terá lugar o vindeiro martes día 24 de marzo de 2020 ás 19:00 horas en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda, na sede do Colexio Oficial de Médicos da provincia de A Coruña, (Av. Salvador de Madariaga, 66-entrechán. 15008-A CORUÑA) có seguinte Orde do Día:

 

ORDE DO DÍA

 

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asamblea ordinaria do 26 de marzo do 2019.
  1. Informe do Presidente.
  1. Liquidación de ingresos e gastos do exercicio 2019, informe de auditoria. Aprobación, se procede.
  1. Presupostos do ano 2020. Aprobación, se procede.
  1. Pregos e preguntas.

 

A Coruña, 4 de Marzo de 2020

A SECRETARIA XERAL