CARTA AO CONSELLEIRO DE SANIDADE

Recibimos unha carta dun grupo de colexiados dirixida ao Conselleiro de Sanidade.

DOCUMENTO