COMUNICADO SOBRE A ADXUDICACIÓN PRAZAS MIR 2021

O Colexio de Médicos da Coruña adhírese ao comunicado da Vocalía de Médicos Novos da OMC ante a resolución do director xeral de Ordenación Profesional pola que se convocan os actos de adxudicación de prazas MIR.

COMUNICADO

Ante a resolución da Dirección Xeral de Ordenación Profesional do Ministerio de Sanidade pola que se convocan os actos de adxudicación de praza correspondentes ás probas selectivas 2020 para o acceso no ano 2021, a prazas de formación sanitaria especializada, a Vogalía Nacional de Médicos Novos e Promoción de Emprego do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos (
CGCOM) expón o seguinte:

● O novo equipo directivo que compón a Dirección Xeral de Ordenación Profesional volve caer en erros cometidos en etapas anteriores ao implementar un sistema de elección de prazas afastado do sentir da profesión médica e os seus representantes.

● Desde a Vogalía sempre estivemos abertos ao diálogo e á comunicación directa, froito diso son as diferentes reunións e exposicións públicas conxuntas que levamos a cabo e cuxo obxectivo non era outro que advertir e encamiñar as decisións deste ministerio para adecualas ao sentir do colectivo de médicos novos, entre os que se atopan os aspirantes ás prazas de formación sanitaria especializada.

● Sempre advertimos que, de implementar novos modelos de adxudicación de prazas, estes deben de presentar as suficientes garantías e deben de realizarse dunha maneira graduada para evitar que o cambio de paradigma ao que imos encamiñados coa dixitalización non xere un cisma que provoque situacións que nos fagan retroceder e xeren unha desconfianza no sistema e o seu
gobernanza.

● A pesar dese esforzo realizado e das diferentes reunións mantidas, a resolución referida reforza unha liña de actuación
predefinida e que non atende á selección dun método de adxudicación de prazas que vaia en prol dos futuros residentes. Trátase dun sistema arcaico e complexo que conleva realizar unha elección de especialidade e hospital mediante unha listaxe entregada días previos. Este sistema presenta entre outras dificultades:
  • Clasificar centos ou miles de praza por hospital e especialidade. 
  • Non poder axustar as túas prioridades ás prazas dispoñibles. 
  • Fai totalmente imposible permitir eleccións consensuadas entre persoas que desexen realizar a residencia nun mesmo centro. 
  • Obrigaría a coñecer a maioría dos centros de maneira previa á selección, o que é practicamente imposible. 

● Non é
entendible que a transición cara a un modelo de elección telemática non vaia encamiñada a unha elección en tempo real e que permita liquidar as dificultades expostas no anterior punto. Ademais, sería entendible que nesa transición temporal entre o modelo de adxudicación de prazas virtual e o telemático, articulásese un sistema de elección mixto que permitise ir perfilando e solucionando os problemas que se vaian producindo cun menor número de probandos para evitar causar dano a maior poboación. Especialmente cando a situación epidemiolóxica actual estatal posibilita dita situación.

Por todo o anteriormente exposto, desde a Vogalía de Médicos Novos e Promoción de Emprego do Consello de Médicos, consideramos que o Ministerio de Sanidade debe de rectificar para levar a cabo un cambio do sistema de adxudicación de prazas de formación sanitaria especializada cara a unha elección segura, permitindo liquidar e resolver os problemas anteriormente expostos.

O colectivo de futuros médicos
MIR conta co total apoio da Vogalía do CGCOM. Consideramos que esta situación podería evitarse se os membros do Ministerio de Sanidade estivesen máis predispostos ao diálogo e ao traballo conxunto cos representantes profesionais. Non só mediante escóitaa, senón mediante a acción e a definición de accións concretas como as que aquí se expoñen; e é por iso instamos a que retomen liñas de traballo conxunto que revertan o sucedido.