NOTA PRENSA: CONSELLO DE COLEXIOS DE MÉDICOS DE GALICIA EN CONTRA DOS ATALLOS ILEGAIS, INEFICIENTES E TEMERARIOS DA CONSELLERÍA DE SANIDADE

No Consello de Colexios Médicos de Galicia asistimos atónitos á noticia de que na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés están a deixarse varios Puntos de Atención Continuada (PACs) atendidos só por enfermeiras, e que para iso comezarase a formar ao persoal de enfermería dos PACs para actuar cando non haxa médicos na quenda. E seguidamente, o Conselleiro de Sanidade asegura que se trata dun procedemento “rutineiro”.

Respecto diso habemos de indicar que dita medida non resulta axustada a Dereito, por vulnerar diversas normas e ser contraria á xurisprudencia sobre a materia, ao concederse ao persoal de enfermería competencias que non están actualmente recollidas en ningunha norma vixente de rango legal, e que pertencen en exclusiva ao profesional médico. Por iso, crearíase unha gravísima situación, cuestionable no plano xurídico e ademais inútil para resolver as disfuncións actuais.

Dita actuación pode considerarse executada en fraude de lei, e desde o punto de vista asistencial é unha temeridade que o persoal de enfermería asuma funcións médicas, cos efectos legais que diso poden derivarse a nivel de responsabilidade xurídica.

Os equipos de Atención Primaria (A.P.) compostos por médica/o e enfermeira/o foron a base do éxito e a eficiencia dese nivel asistencial durante moitos anos. Separar a eses equipos supón unha clara diminución na calidade da atención aos pacientes.

Este Consello de Colexios Médicos de Galicia é coñecedor do complexo problema que supón a “falta ou déficit” de médicos en determinadas especialidades, pero non se deben tomar “atallos ilegais” para solucionar o devandito problema, senón que deben buscarse solucións estruturais e consistentes en construtivo diálogo cos sectores profesionais e non na simple ocorrencia baseada en criterios de custo político.

Resulta evidente que de desenvolverse este plan xerarase entre a cidadanía unha gran desconfianza desde o punto de vista da seguridade da asistencia. A un médico só pódelle substituír outro médico coa titulación (especialidade) adecuada á praza asistencial.

Por iso, este Consello, quere manifestar o seu máis enérxica oposición, á substitución das funcións dos médicos por outros estamentos de persoal clínico – e mesmo non clínico como se pretendeu-. Respecto diso xa se presentaron demandas #ante as autoridades xudiciais, para que estas decisións que non consideramos nin adecuadas nin legais, cheguen a implementarse.