O TSXG ANULA A INSTRUCCIÓN QUE PERMITÍA RENOVAR RECEITAS AOS FARMACÉUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

O Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña celebra o fallo e a anulación da instrución, algo que beneficiará á seguridade sanitaria de todos os cidadáns

Na sentenza, ademais, condénase ao Sergas para abonar as costas do procedemento

A Coruña, 29 de novembro de 2022.
A sección terceira da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de ditar unha sentenza mediante a que se anula e deixa sen efecto a “instrución sobre continuación do tratamento crónico do farmacéutico de Atención Primaria en situacións especiais” aprobada polo Servizo Galego de Saúde a finais do ano pasado. A medida permitía aos farmacéuticos dese nivel asistencial renovar tratamentos aos pacientes crónicos en determinadas circunstancias, menoscabando as competencias dos médicos. Na sentenza, a Sala tamén reprocha ao Sergas que a decisión se tomase sen achegar “estudos, memorias, informes ou propostas que avalen a necesidade adoptar as medidas aí acordadas”.

Con esta decisión, o TSXG dá a razón ao Consello Galego de Colexios Médicos, que recorreu a decisión a proposta do Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña.

O Colexio de Médicos coruñés celebra o fallo e a anulación da instrución, algo que beneficiará á seguridade sanitaria de todos os cidadáns. A decisión do Sergas tomouse de forma unilateral para tratar de paliar a falta de médicos en Atención Primaria, un parche que non soluciona o problema dun nivel asistencial imprescindible para o correcto funcionamento do sistema sanitario, senón que o alonga no tempo. O déficit de facultativos non pode solucionarse outorgando competencias a outras profesións —que, doutra banda, están claramente recollidas na lexislación, onde se marca que materias e técnicas son responsabilidade de cada profesión sanitaria—, senón a través do incremento e a reorganización dos recursos humanos.

A sentenza, ademais, condénase ao Sergas para abonar as costas do procedemento. A decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia non é firme e ante ela cabe a interposición de recurso de casación ante o Tribunal Supremo.

LIGAZÓN Á SENTENZA COMPLETA