SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA NOVOS COLEXIADOS RESIDENTES

O Colexio de Médicos ofrece gratuitamente aos colexiados que inician a súa residencia, unha póliza de seguro de responsabilidade civil cun capital de 150.000 euros durante o tempo que dure a mesma ( 4 ó 5 anos).