Novas

HORARIO DE VERÁN

Les informamos que o horario do colexio de médicos no meses de xuño, xullo será de 9.00 a 15.00 horas de luns a venres nas nosas oficinas da Coruña e Santiago.
No mes de xuño a oficina de Ferrol estará aberta de 10.00 a 14.00 os mércores. Nos meses de xullo e agosto permanecerá pechada.
No mes de agosto a oficina de Santiago de Compostela permanecerá pechada.

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

Benquerido médico/a colexiado/a:

Seguindo acordo de Pleno de Xunta Directiva deste Ilustre Colexio, conforme ao Artigo 16ª dos Estatutos Particulares colexiais, convocámoslle á Asamblea Xeral Ordinaria, que terá lugar o vindeiro martes día 26 de marzo de 2024 ás 17:00 hora en primeira convocatoria e ás 17:30 horas en segunda, na sede do Colexio Oficial de Médicos da provincia de A Coruña (Av. Salvador de Madariaga, 66 - entrechán. 15008 - A Coruña) có seguinte Orde do Día:

ORDE DO DÍA

1º. Informe do Presidente.
2º. Traslado da sede colexial o edificio da rúa Riego de Agua.
3º. Liquidación de ingresos e gastos do exercicio 2023, informe de auditoría. Aprobación, se procede.
4º. Presupostos do ano 2024. Aprobación se procede.
5º. Pregos e preguntas.
6º. Lectura e aprobación, se procede, do acta de esta asamblea xeral ordinaria celebrada o día 26 de marzo de 2024.

A Coruña, 6 de marzo de 2024

* Os documentos referentes aos puntos 3º e 4º do Orde do Día poden ser consultados na ventanilla única colexial ou nas oficinas colexiais.

CONVOCATORIA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

O CONSELLO GALLEGO DE COLEXIOS MÉDICOS REXEITA O PROCEDEMENTO DE VALORACIÓN DAS COMPETENCIAS PERSOAIS IMPLANTADO POLO SERGAS

O Consello Galego de Colexios Médicos rexeita o procedemento de valoración das competencias persoais implantado polo Sergas

- A entidade que agrupa aos catro colexios profesionais de Medicina de Galicia considera que esta metodoloxía pode “provocar rumbos e erros nas avaliacións debido ao peso relevante das enquisas anónimas”
- O colectivo presidido por Eduardo Iglesias reclama que “os profesionais sanitarios teñen que saber que son avaliados, pero teñen que saber tamén que o procedemento é transparente, seguro e realizado por profesionais con experiencia e, por tanto, confiable”.

Galicia, 5 de novembro de 2023. O Consello Galego de Colexios Médicos rexeita de forma tallante o procedemento que se adoptou na valoración das competencias persoais dos médicos por parte do Servizo Galego de Saúde. A avaliación dista moito de presentar equidade e ausencia de rumbos, sendo do todo inxustificable. No devandito proceso teñen un peso relevante as enquisas anónimas de valoración polos compañeiros e parécenos que, sendo importante a avaliación que dun profesional poidan facer os compañeiros, a forma de realizar esa valoración non pode ser mediante este tipo de enquisas valoradas posteriormente polo Sergas. Pode ser unha ferramenta de traballo e de valoración, a condición de que se realice por persoal especializado que poida garantir que esa avaliación polos pares é obxectiva, que non teña rumbos de ningún tipo e, por suposto, que se garanta a confidencialidade. Os profesionais sanitarios teñen que saber que son avaliados, pero teñen que saber tamén que o procedemento é transparente, seguro e realizado por profesionais con experiencia e, por tanto, confiable.

Debemos lembrar que as políticas das organizacións sanitarias impactan no benestar do persoal e en consecuencia nos pacientes e cidadáns. Por iso, estas accións deben de ser o máis claras e transparentes para que permitan a confianza dos profesionais nas mesmas. Profesionais que, doutra banda, presentaron un firme compromiso coas institucións e cos cidadáns demostrado con fartura durante a pandemia.

Por iso, desde este Consello queremos realizar un chamamento ao Servizo Galego de Saúde para que suspenda o procedemento de valoración tal e como se está levando a cabo. O malestar xerado no colectivo por este tipo de actuacións redunda nunha desconfianza cara ao sistema, xerando un clima de traballo tenso e subóptimo. Mellorar o procedemento permitirá conseguir os obxectivos pretendidos, pero sen os riscos e externalidades negativas que, na nosa opinión, produciranse co sistema actualmente vixente.