Novas

DECLARACIÓN OMC SOBRE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA

Presentamos a declaración da Organización Médica Colexial sobre estes sistemas de administración de nicotina.

INFORME OMC - CIGARRILLO ELECTRÓNICO

DECLARACIÓN DA ASAMBLEA DO CONSELLO XERAL DE COLEXIOS DE MÉDICOS SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL DA ATENCIÓN PRIMARIA

Desde hai anos a Asemblea Xeral do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos vén denunciando e pondo de manifesto en moitas ocasións, mediante comunicados e estudos, a deterioración progresiva e continuada da Atención Primaria e a ausencia de solucións por parte dos diferentes poderes políticos a nivel autonómico e nacional, que ocasionou graves prexuízos aos pacientes e profesionais (especialmente os médicos).

Esta situación, recentemente desembocou, na convocatoria de mobilizacións e folgas por parte de sindicatos e plataformas de médicos en varias Comunidades Autónomas, polo que esta Asemblea pon de manifesto:

1. Denunciamos o abandono da Atención Primaria, a actual política de recursos humanos, sen previsión, que conduciu á carencia de médicos, precariedade, temporalidade e sobrecarga asistencial. Cremos que é indispensable dispor de persoais ben dimensionadas, estables, con cobertura das ausencias e estratexias de fidelización para os novos especialistas.

2. Os médicos, como principal activo do SNS, deben exercer o seu traballo e funcións nun clima de estabilidade, seguridade, recoñecemento e condicións laborais adecuadas para unha asistencia de calidade aos cidadáns.

3. É imprescindible dispor de tempo adecuado e de recursos suficientes para unha atención apropiada aos pacientes.

4. Unha Atención Primaria debilitada e sen alta capacidade de resolución lastrará, sen dúbida, todo o noso Sistema Sanitario Público. Por iso, se non se toman medidas importantes de carácter organizativo e financeiro a curto prazo que aposten pola Atención Primaria, a vontade e o compromiso dos médicos non serán suficientes para manter os estándares de calidade que merecen os cidadáns.

5. É necesaria a recuperación do orzamento sanitario público até alcanzar o 7% do PIB, cun avance anual do apartado dedicado á Atención Primaria, até superar o 20% do devandito orzamento no ano 2025. Este orzamento debe garantir a equidade entre todos os españois á hora do acceso á protección da saúde.

6. Esiximos un incremento de prazas MIR dalgunhas especialidades nos próximos anos, entre elas, Medicamento de Familia e Pediatría, para garantir, entre outras cousas, a reposición da importante porcentaxe de médicos que se xubilarán proximamente.

7. Débese garantir unha formación especializada de todos os médicos egresados das facultades de medicamento, potenciando a figura do titor e as unidades docentes. Esta necesidade urxente quedou de manifesto no informe sobre demografía médica recentemente publicado polo CGCOM.

8. Apoiamos e solidarizámonos coas reivindicacións dos médicos de Atención Primaria que coinciden coas que defende esta organización.

9. Cremos que é imprescindible e esiximos, por tanto, a convocatoria urxente e monográfica dun Consello Interterritorial onde se aborden, sen máis demora, todos e cada un dos problemas que afectan á Atención Primaria e onde se escoite e téñase en conta a opinión dos médicos.

10. Facemos un chamamento ao Goberno de España e ás Comunidades Autónomas para que aborden unha planificación seria a curto, medio e longo prazo coa implementación de medidas claras e contundentes, tendo en conta as propostas dos médicos. Esta planificación beneficiará ao SNS no seu conxunto.

O TSXG DÁ A RAZÓN AO COLEXIO MÉDICO DA CORUÑA SOBRE A COMPATIBILIDADE DO EXERCICIO PROFESIONAL DOS MÉDICOS NOS CENTROS PÚBLICOS E PRIVADOS CONCERTADO

Sempre que non sexa obxecto da actividade concertada

A Coruña, 13 de decembro de 2018

A sección primeira da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en sentenza do pasado 5 de decembro feita publica hoxe, dá a razón á apelación presentada polos Servizos Xurídicos do Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña, en defensa da autorización de compatibilidade dunha colexiada para o exercicio profesional da súa actividade no medicamento público e privado.

Na resolución, da que é relatora o maxistrado Benigno López, sinálase que a actividade privada que vai desenvolver a médica do centro sanitario, con autorización de uso co Sergas (equivalente ao concerto) ?resulta compatible coa súa actividade pública sempre que non incida no obxecto da autorización de uso ou concerto?.

En suma, o TSXG estima o recurso do Colexio Médico fronte ao Sergas, e concede a autorización de compatibilidade.

Esta sentenza ten unha gran transcendencia, dado o número de médicos afectados que compatibilizan o exercicio da sanidade pública e privada coa realización de actividades fose do obxecto do concerto que os hospitais e centros privados manteñen co Sergas. Unha situación que derivou na incoación dun elevado número de expedientes disciplinarios a facultativos, e a imposición dalgunhas sancións de enorme gravidade.