Novas

CARTA AO CONSELLEIRO DE SANIDADE

Recibimos unha carta dun grupo de colexiados dirixida ao Conselleiro de Sanidade.

DOCUMENTO

POSICIONAMENTO ANTE A PUBLICACIÓN DO REAL DECRETO 29/2020

O Colexio Oficial de Médicos da Coruña, na liña do expresado pola Organización Médica Colexial e o Foro da Profesión Médica, considera que a publicación do Real Decreto 29/2020 atenta contra o Código Deontolóxico da profesión, xa que pon en risco o dereito do paciente para ser atendido por un profesional cualificado, e por iso pode comprometer a súa seguridade.

Non é xustificable que, por causa da emerxencia sanitaria derivada da pandemia COVID19, óbviense todos os mecanismos de control e garantía de calidade; é máis, no contexto actual, deberiamos ser aínda máis esixentes con estes controis de calidade, máis necesarios que nunca, dadas as cifras de morbimortalidad que estamos a sufrir.

Por iso mesmo, por velar polo mellor coidado posible dos nosos enfermos, cremos que é o momento de ofrecer aos nosos pacientes o mellor da profesión, para tentar limitar o alcance de medidas como a do Real Decreto, pouco meditadas, en absoluto consultadas e carentes do máis mínimo sentido nun sistema sanitario que aspire a rozar sequera a excelencia.

O COLEXIO MÉDICO DE A CORUÑA, EN CONTRA DO REAL DECRETO LEY DE MEDIDAS URXENTES DE RECURSOS HUMANS NO SNS PARA COMBATILA COVID19

Ante a Real Decreto Lei aprobado onte polo Consello de Ministros sobre medidas urxentes en materia de recursos humanos para facer fronte á crise sanitaria provocada pola covid-19, o Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña quere manifestar #ante a opinión pública e publicada a súa preocupación e inquietude pola modificación dunha lei tan importante como a Orgánica de Ordenación das Profesións Sanitarias, que pretende acelerar os trámites para abrir unha vía de exercicio aos médicos extracomunitarios mediante o recoñecemento de efectos profesionais, o que supón facilitar o exercicio a quen non teñen o título de especialista.

O Colexio Médico da Coruña, do mesmo xeito que o resto dos de España, estará especialmente vixiante para garantir que estes profesionais reúnan as condicións idóneas, e esixe un comité de control co fin de garantir a mellor asistencia e seguridade clínica dos pacientes.

Unha vez máis, ponse de manifesto a falta de contacto das Administracións cos representantes dos profesionais médicos, que, en todo momento, ofreceron a súa colaboración para buscar solucións conxuntas aos problemas aos que deben facer fronte os facultativos.

O Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña, do mesmo xeito que o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos de España, lamenta tamén que se adopten ese tipo de medidas sen contemplar accións para paliar a precariedade e temporalidade de miles de facultativos a través de procesos de regularización que melloren a situación dos profesionais e recoñezan o esforzo de tantos médicos do noso país.

Ademais, a institución que representa aos facultativos da provincia coruñesa considera intolerable e inadmisible que o texto legal pretenda que se poidan realizar adscricións de persoal dentro dun mesmo centro hospitalario, dun centro hospitalario a centros de atención primaria da súa área, deste tipo de centros a hospitais e hospitais de campaña e entre outros centros, servizos, institucións ou establecementos sanitarios públicos, co fin de dispoñer do maior número posible de profesionais. As comunidades autónomas deberían contar con todos os recursos públicos e privados para facer fronte, de forma coordinada, á pandemia.

Desde o Colexio Médico da Coruña, queremos poñer de manifesto a vulneración que supón esta Real Decreto Lei, ante o que mostramos nosa máis enérxica e total oposición, e reclamamos unha rectificación por parte do Goberno.

Por último, o Colexio Médico da Coruña lembra que hai outras moitas vías para cubrir este tipo de situacións, como pode ser a contratación dos 7.100 graduados en Medicina nas facultades españolas que se atopan en disposición de realizar aquelas tarefas encomendadas que non sexan estritamente competencia de especialistas.