Novas

Luciano Vidán seguirá á fronte do Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña

Luciano Vidán continuará sendo presidente do Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña o próximos catro anos. Reunida esta tarde, a Xunta Electoral ha proclamado electa a candidatura encabezada por el, que foi a única que se presentou. Por tanto, tal e como estipula o regulamento electoral do Colexio, os integrantes da lista quedaron proclamados electos sen que proceda votación algunha. Tomarán posesión do seu cargo no próximos quince días.

A Xunta Directiva colexial queda conformada por:
• Presidente: Luciano Vidán Martínez.
• Vicepresidente primeiro: Francisco Javier de Toro Santos.
• Vicepresidenta segunda: Azucena Prieto Zapico.
• Vicepresidente terceiro: Enrique Castelló Leal.
• Secretario xeral: Vicente Javier Prieto Cebreiro.
• Vicesecretaria: Ana María Álvarez Castro.
• Tesoureiro-Contador: Ramón Antonio Calviño Santos.
• Vogais:
· Marta Vidal Seoane.
· Raquel Marzoa Rivas.
· Mercedes Ferreira Bouza.
· María Enriqueta Rivas Lombardero.
· María Rosaura Leis Trabazo.
· Manuel Pedro Bustamante Montalvo.
· Elena Fernández Fernández.
· Guillermo Virgilio Debén Ariznavarreta.
· Laura Bermejo Abascal.
· Bernardo Seoane Díaz.

CONVENIO COLABORACIÓN CONSELLERÍA DE SANIDADE, SERGAS Y COLEGIO DE MÉDICOS PARA USO RECETAS EN FORMATO PAPEL PARA MÉDICOS JUBILADOS

Informámoslles que no día hoxe asinouse o convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade, ou Servizo Galego de Saúde e o Colexio de Médicos da Coruña para a utilización de receitas oficiais do servizo galego de saúde, en formato papel, polos/as profesionais médicos/as xubilados/as, que prestasen servizos na sanidade pública asistencial galega.

Así mesmo, deixámoslle ligazón ao convenio
o,
pulsar aquí.

O CONSELLO XERAL INTERPÓN RECURSO DE ALZADA Á RESOLUCIÓN POLA QUE SE VALIDAN As GUÍAS PARA INDICACIÓN, USO E AUTORIZACIÓN DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS SUXEITOS A PRESCRICIÓN MÉDICA POR PARTE DO PERSOAL DE ENFERMERÍA

O Consello Xeral de Médicos recorreu en alzada ante a Secretaria de Estado de Sanidade, as últimas guías para a indicación, uso e autorización de dispensación de medicamentos
suxeitos a prescrición médica por parte de enfermería, aprobadas por Sanidade.

A corporación entende que a redacción das guías pode provocar un problema de invasión de competencias no desenvolvemento destas por parte das diferentes Comunidades Autónomas. Neste sentido, o recurso de alzada persegue garantir a máxima seguridade do paciente, obxectivo prioritario da profesión médica do Consello Xeral de Médicos. A administración dispón de 3 meses para resolver o recurso de alzada.

Unha vez que se resolva o recurso de alzada, ben de maneira expresa ou por silencio administrativo, valorarase o inicio da vía xudicial.

RESOLUCIÓN DO 30 DE XUÑO DE 2022, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA.

RECURSO DE ALZADA DO CONSELLO XERAL DE COLEXIOS DE MÉDICOS