Aviso legal

Denominación Social: COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DA CORUÑA.
Domicilio Social: Avda. Salvador de Madariaga, 66 - entresollado 15008 - A Coruña.
CIF / NIF: Q1566001 B.
Teléfono: 981 295 899 (Sede da Coruña), 981 595 562 (Sede de Santiago de Compostela) e 981 32 26 40 (Sede de Ferrol).
Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..
Nome de dominio: https://www.comc.es/es/.
Inscrito no Rexistro: ________________________________.

OBXECTO.
COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DA CORUÑA (en diante, COMC) como responsable de https://www.comc.es/es, pon ao dispor dos usuarios o presente AVISO LEGAL co obxecto de dar cumprimento á Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI), así como informar sobre as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí recollidas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

COMC resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista ningunha obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación en www.comc.es/es. Estas modificacións supoñerán novas versións do actual Aviso Legal, indicándose en caso de actualización a data a partir da cal se considerará vixente a nova versión.

USO E ACCESO AOS CONTIDOS.
O uso desta páxina web terá carácter gratuíto. O uso dos contidos e o acceso á páxina web serán responsabilidade única e exclusiva do usuario, sendo ademais responsable e mantendo indemne a COMC, de calquera tipo de reclamación derivada da obtención por usuarios non autorizados de información da presente web.

Así mesmo, o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de COMC ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización desta páxina.

COMC non garante a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario deste sitio web. En consecuencia, COMC non responde polos danos e prexuízos que tales elementos puidesen ocasionar ao usuario ou a terceiros.

A información que aparece na páxina web xa sexa en forma de consellos, noticias, preguntas e respostas, é unha información orientativa, prestada con carácter xenérico, que tratará de ser o máis completa, independente e profesional sen entrar en valoracións, sen que en ningún caso poida considerarse unha consulta personalizada.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
O sitio web, incluíndo a título enunciativo, pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de COMC ou, no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da previa autorización escrita por parte COMC. Calquera uso non autorizado previamente por parte de COMC será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. En todo caso, COMC conta coa súa autorización expresa e previa.

COMC recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha de COMC sobre os eles, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

LIGAZÓNS AOPORTAL.
O usuario e, en xeral, calquera persoa física ou xurídica que queira establecer un hiperenlace ou dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web a este Sitio web deberá obter unha autorización previa e por escrito de COMC.

En todo caso, COMC resérvase o dereito de prohibir ou inutilizar en calquera momento un hiperenlace a este sitio web.

COMC pon ao dispor do Usuario enlaces que permiten ao Usuario o acceso a sitios ou portais da internet pertencentes a ou xestionados por terceiros, o que non implica en ningún caso a existencia de relacións entre COMC e o propietario da páxina web enlazada. COMC non supervisa nin controla de ningún xeito os contidos e servizos dos sitios enlazados ou que enlazan a esta páxina web polo que non se fará responsable en ningún caso dos mesmos nin dos danos que se poidan producir como consecuencia da ilicitud, desactualización, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos sitios enlazados.

RESPONSABILIDADES.
COMC exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

COMC non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo, pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente no sitio web de COMC. Con todo, COMC, pon ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que calquera usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web a través dos medios indicados.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Con todo, COMC non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso ao mesmo.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN.
Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Madrid.

Última actualización: Abril de 2020