Preguntas Frecuentes (faq)

¿Quen son os COLEXIADOS HONORÍFICOS e que implicación ten esta condición?

Segundo os estatutos do COMC, serán colexiados honoríficos os médicos que cumprisen os 70 anos de idade, ou os que estean xubilados, ou se atopen en estado de incapacidade física ou psíquica e non cumprisen os 70 anos de idade, e así o acorde a xunta directiva. Se non cumpriu os 70 anos e atópase nalgunha destas situacións, debe solicitalo por escrito na Sede Colexial.

Os colexiados honoríficos estarán exentos de pagar as cotas colexiais, e esta categoría colexial por idade é compatible co exercicio profesional que o seu estado psicofísico permítalle.

¿Que necesito para retirar un TALONARIO DE ESTUPEFACIENTES?

Os talonarios de estupefacientes só se entregarán a aqueles médicos que teñan consulta privada, xa que son para uso exclusivo da mesma. Para iso deberá acreditar dita condición entregando o alta no I.A.E.

A partir do 2º talonario será requisito imprescindible que presente a matriz do talonario anterior.

No caso de que o Colexiado non poida recollelo persoalmente, terá que autorizar á persoa que o faga, mediante unha solicitude que lle será facilitada na súa Sede Colexial.

¿Podo dispor dun TALONARIO DE PENSIONISTA para uso propio do SERGAS?

O talonario de pensionista será facilitado, previa solicitude, aos médicos xubilados do SERGAS. Aqueles que teñan consulta privada e continúen con ela, poderán solicitar igualmente este talonario. Debe achegarse á súa Sede Colexial onde se lle entregará:

Solicitude do Talonario.
Certificado Médico.

Para retirar o talonario debe acudir persoalmente o médico solicitante ou autorizar por escrito á persoa que veña. Entregaránselle tantos talonarios como necesite ao ano, pero só uno cada vez, tendo que presentar a matriz do último.