Política de privacidade

A continuación, móstrase a Política de privacidade que rexe a páxina web https://www.comc.es/es/, baixo a titularidade de COMC.

Rogámoslle que dedique uns minutos para ler a nosa Política de privacidade. Con ela queremos explicarlle de forma sinxela, clara e transparente como tratamos e protexemos a súa información persoal e os seus dereitos. A súa seguridade e a dos seus datos persoais son fundamentais para nós e tomámonos moi en serio a súa adecuada protección.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO.

Denominación Social: COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DA CORUÑA.

Domicilio Social: Avda. Salvador de Madariaga, 66 - entresollado 15008 - A Coruña.

CIF / NIF: Q1566001 B.

Teléfono: 981 295 899 (Sede da Coruña) - 981 595 562 (Sede de Santiago de Compostela) - 981 32 26 40 (Sede de Ferrol).

E-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Contacto co Delegado de Protección de Datos: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

PARA QUE SE UTILIZAN Os seus DATOS?

Nesta páxina pódense solicitar os seus datos a través de distintos apartados, en relación dos cales lles facilitamos a seguinte información:

Formulario “Contacto”

Finalidade: Facilitarlle un medio para que poida poñerse en contacto connosco e contestar as súas solicitudes de información.

Lexitimación: Art. 6.1.a) consentimento do interesado.

Conservación: Os seus datos conservaranse ata a resolución da súa solicitude de información e, en todo caso, mentres non prescriban as posibles accións legais derivadas da finalidade e do tratamento.

 

Formulario “Sociedades profesionais”

Finalidade: Dar curso á súa solicitude de inscrición de sociedades profesionais.

Lexitimación: Art. 6.1. c) tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento.

Conservación: Os seus datos persoais conservaranse mentres perdure a relación co responsable, os prazos establecidos legalmente pola normativa e, en todo caso, mentres non prescriban as posibles accións legais derivadas da finalidade e do tratamento.

 

Formulario “LEMBRAR CONTRASINAL”

Finalidade: Lembrarlle o seu contrasinal.

Lexitimación: Art. 6.1.a) consentimento do interesado.

Conservación: Os seus datos persoais conservaranse unicamente o tempo necesario para a xestión da finalidade, os prazos establecidos legalmente pola normativa e, en todo caso, mentres non prescriban as posibles accións legais derivadas da finalidade e do tratamento. 

DESTINATARIOS.

Non se cederán datos persoais a terceiros salvo obrigación legal ou requirimento xudicial.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS.

Non se realizan transferencias internacionais de datos (fose do Espazo Económico europeo).

DEREITOS.
COMC garante en todo caso o exercicio dos seus dereitos. Vostede ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. Igualmente, poderá exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, supresión limitación, oposición ao seu tratamento, ou portabilidad.

Acceso: O interesado ten dereito a que se lle comunique se se están tratando ou non os seus datos persoais e, no caso de que se confirme o tratamento, que se lle facilite a información do tratamento.

Motivos para exercer o dereito:

Desexo de confirmar se se están tratando ou non os seus datos persoais.
Desexo de coñecer os datos persoais que posúe COMC.
Desexo de solicitar información do tratamento efectuado cos seus datos.
Rectificación: O interesado ten dereito a que se rectifiquen os seus datos cando resulten inexactos ou incompletos.

Motivos para exercer o dereito:

Cando os datos resulten inexactos ou incompletos
Supresión: O interesado ten dereito a que se supriman os seus datos.

Motivos para exercer o dereito:

O tratamento é ilícito.
O interesado retirase o seu consentimento.
Os datos xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados.
Os datos deban suprimirse para cumprir unha obrigación xurídica de COMC.
Oposición: O interesado ten dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos por motivos relacionados coa súa situación particular.

Motivos para exercer o dereito:

Tratamento baseado na satisfacción de intereses lexítimos de COMC ou de terceiros, sempre que estes non prevalezan sobre os intereses ou os dereitos e liberdades do Interesado, especialmente se é un menor.
Elaboración de Perfís de Usuario.
Tratamentos con fins de investigación histórica, estatística ou científica, salvo que o tratamento sexa necesario por motivos de interese Público.
Limitación: O interesado terá dereito a que COMC marque os seus datos co fin de limitar o tratamento.

Motivos para exercer o dereito:

O interesado impugne a exactitude dos datos.
O tratamento sexa ilícito e o interesado opóñase á supresión dos datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso.
Portabilidad: O interesado ten dereito a que COMC transmita os seus datos a outro RESPONSABLE ou ao mesmo interesado, mediante un formato estruturado de uso habitual e lectura mecánica.

Motivos para exercer o dereito:

Cando o tratamento efectúese por medios AUTOMATIZADOS e se base no consentimento do interesado para fins específicos. A execución dun contrato ou precontrato co interesado.
Decisións automatizadas: O interesado ten dereito a non ser obxecto dunha elaboración de perfís cuxa finalidade sexa adoptar decisións individuais baseadas nun tratamento AUTOMATIZADO de datos.

Motivos para exercer o dereito:

Cando a finalidade do tratamento sexa adoptar decisións individuais baseadas nun tratamento AUTOMATIZADO de datos e destinadas a avaliar, analizar ou predicir algúns aspectos persoais.
O interesado pode exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, acompañada dunha copia do seu DNI ou outro documento acreditativo da súa identidade, a través dos seguintes medios:

1. E-mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

2. Correo Postal de cada unha das sedes:

Avda. Salvador de Madariaga, 66 - entresollado 15008 - A Coruña.
Rua San Pedro De Mezonzo, 39-41-Baixo, 15701 -Santiago de Compostela.
Praza de Callao, 16-18, 2º, 15403, Ferrol.

Todos os datos sinalados con asterisco son obrigatorios, xa que son necesarios para a correcta xestión da súa solicitude. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, COMC non garante que poida cumprir coa finalidade do tratamento.

Así mesmo, se considera que o tratamento de datos persoais non se axusta á normativa vixente, informámoslle que ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Autoridade de control (www.aepd.es).

SEGURIDADE.
COMC adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal facilitados polo usuario, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

MODIFICACIÓN.
COMC resérvase o dereito de modificar esta política para adaptala a futuras novidades lexislativas, doctrinales ou xurisprudenciais que resulten de aplicación ou por motivos técnicos, operativos, comerciais, corporativos e de negocio, informándolle previa e razoablemente dos cambios que se produzan cando iso sexa posible. En todo caso, recoméndase que, cada vez que acceda a esta plataforma, lea con detalle esta política xa que calquera modificación será publicada a través da mesma.

Última actualización: Outubro de 2020.