Política de privacidade

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DA CORUÑA en diante RESPONSABLE, é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento: as operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Tramitación delas solicitudes de pre colegiación dos interesados
  • Tramitación de calquera tipo de consulta realizada a través do formulario de contacto
  • Xestión das reservas das salas do Colexio
  • Uso da App móbil "COMC App".


Base xurídica do tratamento: consentimento do interesado para a tramitación de consultas, o envío de comunicacións relacionadas con produtos ofrecidos aos colexiados, a reserva das salas do Colexio, así como o uso da App móbil ?COMC App?; obrigación legal para a tramitación das solicitudes de pre colegiación.

Obrigación de facilitar os datos: Os campos requiridos son de cumplimentación obrigatoria xa que resultan necesarios para poder cumprir coa finalidade do tratamento.

Criterios de conservación dos datos: os datos para tramitar solicitudes, queixas e reclamacións, conservaranse durante un período máximo de 1 ano, pasado devandito período suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Os datos necesarios para o envío de comunicacións, para a tramitación da pre colegiación e para usar a App COMC Appse conservarán mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal ou requirimento xudicial.

Dereitos que asisten ao Usuario:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao o seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.


Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
Dirección Postal: Av. Salvador De Madariaga, 66 entreplanta, 15008 A Coruña
Email:Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.


2. CARÁCTER OBRIGATORIO Ou FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os Usuarios, mediante a marcación das casas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizase algún tipo de cesión de datos persoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte os Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas RGPD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do RGPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que ha implementado políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o RGPD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.

V.01 Abril 2019