Seguro Colectivo Vida

O Colexio Oficial de Médicos da Coruña subscribiu unha póliza de seguro colectivo de vida de 6.000€, esta non constitúe ningún aumento da cota colexial.