O TSXG DÁ A RAZÓN AO COLEXIO MÉDICO DA CORUÑA SOBRE A COMPATIBILIDADE DO EXERCICIO PROFESIONAL DOS MÉDICOS NOS CENTROS PÚBLICOS E PRIVADOS CONCERTADO

Sempre que non sexa obxecto da actividade concertada

A Coruña, 13 de decembro de 2018

A sección primeira da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en sentenza do pasado 5 de decembro feita publica hoxe, dá a razón á apelación presentada polos Servizos Xurídicos do Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña, en defensa da autorización de compatibilidade dunha colexiada para o exercicio profesional da súa actividade no medicamento público e privado.

Na resolución, da que é relatora o maxistrado Benigno López, sinálase que a actividade privada que vai desenvolver a médica do centro sanitario, con autorización de uso co Sergas (equivalente ao concerto) ?resulta compatible coa súa actividade pública sempre que non incida no obxecto da autorización de uso ou concerto?.

En suma, o TSXG estima o recurso do Colexio Médico fronte ao Sergas, e concede a autorización de compatibilidade.

Esta sentenza ten unha gran transcendencia, dado o número de médicos afectados que compatibilizan o exercicio da sanidade pública e privada coa realización de actividades fose do obxecto do concerto que os hospitais e centros privados manteñen co Sergas. Unha situación que derivou na incoación dun elevado número de expedientes disciplinarios a facultativos, e a imposición dalgunhas sancións de enorme gravidade.